Technika wentylacyjna

Technika wentylacyjna zajmuje się dostarczaniem powietrza do zamkniętych pomieszczeń i jest ważnym elementem składowym wyposażenia technicznego budynków. Możemy wyróżnić technikę powietrza technologicznego (zasysanie, odsysanie, dystrybucja itd.) oraz technikę systemów wentylacyjnych używanych w pomieszczeniach. Zaplanowanie oraz wykonanie instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach (wentylacja mechaniczna wspomagana przez wentylatory) ma duże znaczenie dla późniejszej eksploatacji urządzeń przemysłowych, szpitali, a także budynków mieszkalnych. Technika wentylacyjna, zwłaszcza technika wentylacyjna używana w pomieszczeniach, a co za tym idzie urządzenia/instalacje wentylacyjne używane w pomieszczeniach (instalacje RLT), stanowią dla firmy Gebhardt-Stahl już od dziesiątków lat jedno z głównych pól działania. W firmie Gebhardt-Stahl znajdziecie Państwo wszystko, co dotyczy budowy i montażu kanałów powietrznych, a także ich konserwacji lub czyszczenia.


Nasze innowacyjne, wysokiej jakości wyroby przekonują codziennie wielu klientów na całym świecie z branży TGA (technicznego wyposażenia budynków), budowy urządzeń, planowania systemów wentylacyjnych, budowy kanałów powietrznych, montażu systemów wentylacyjnych, a także czyszczenia.


Podstawa naszego asortymentu to różne systemy profili kanałów powietrznych, które składają się z profili kołnierzowych oraz różnych kątowników montażowych. Nasz asortyment obejmuje wszystko: od prostych profili do przewodów powietrznych bez większych wymagań co do szczelności, aż po nasze chronione profile kanałów powietrznych Premium, które nadają się dla klasy szczelności D (certyfikowane przez TÜV) bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnień. 

Czynniki jakościowe naszych systemów wentylacyjnych

Szczelność systemów wentylacyjnych dzieli się w DIN EN 12237 oraz DIN EN 1507 na 4 klasy. Podział na klasy od A (najniższa klasa szczelności) do D odbywa się natomiast na podstawie współczynnika szczelności powietrznej.


Klasa szczelności A pozwala zastosować współczynnik szczelności (0,027 × p0,65 × 10-3) l/s/m2, klasa szczelności B: (0,009 × p0,65 × 10-3) l/s/m2, klasa szczelności C znowu tylko: (0,003 × p0,65 × 10-3) l/s/m2 oraz klasa szczelności D nawet tylko: (0,001 × p0,65 × 10-3) l/s/m2. Dopuszczalny strumień powietrza przechodzący przez nieszczelności klasy D wynosi np. tylko jedną trzecią dopuszczalnego strumienia powietrza przechodzącego przez nieszczelności klasy C. Zasadniczo więc jedynie jedna trzecia powietrza może uciekać w porównaniu z dopuszczalnym powietrzem uciekającym przez nieszczelności najbliższej niższej klasy szczelności.


Wykonanie przewodów powietrznych w jak najwyższej klasie szczelności wymaga od konstruktora kanałów powietrznych posiadania odpowiedniego know-how oraz materiału.

Zalety techniki wentylacyjnej

Jej stosowanie opłaca się z różnych powodów:

  • Cały system wentylacyjny może być zwymiarowany jako mniejszy, co pomoże zaoszczędzić na kosztach.
  • Szczelny system wentylacyjny zużywa w trakcie eksploatacji znacznie mniej energii niż system nieszczelny, ponieważ w znacznym stopniu można zredukować moc wentylatora. Wyższe koszty produkcji szczelniejszego systemu wentylacyjnego zamortyzują się już po krótkim czasie. Właśnie ta kwestia ma decydujące znaczenie dla użytkowników budynków.
  • Uzyskuje się konieczne, względnie pożądane, strumienie objętości, a dzięki temu pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniach.
  • Dzięki zaoszczędzonej energii cały system wentylacyjny będzie bardziej chronił zasoby oraz pomoże spełnić wymagania rozporządzenia o oszczędzaniu energii (niem.: EnEV).  


Decyzję o klasie szczelności nowo budowanego systemu wentylacyjnego podejmuje planista lub deweloper. Obecnie w Niemczech klasa szczelności B zdobyła uznanie jako standard. Coraz częściej jednak ogłasza się przetargi na projekty w klasie szczelności C lub nawet D (np. dla pomieszczeń o najwyższej klasie czystości). Niezależnie od tego, jaką klasę szczelności chcielibyście Państwo wyznaczyć, względnie jaka została Państwu wyznaczona, firma Gebhardt-Stahl oferuje odpowiednie profile kołnierzowe, aby przy starannym montażu szybko, niezawodnie i przy niskich kosztach uzyskać odpowiednią szczelność. 

Różnorodność produktów firmy Gebhardt-Stahl

Oferujemy Państwu szeroką gamę akcesoriów, jak np.:

  • klapy rewizyjne względnie pokrywy inspekcyjne,
  • połączenia elastyczne,
  • materiały uszczelniające do kanałów powietrznych,
  • połączenia kanałów powietrznych lub też
  • materiał montażowy.

Newsletter - zapisz się

Subskrybuj, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych produktach i wydarzeniach.Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz i porozmawiaj z naszym doradcą.

Dane kontaktowe

Gebhardt-Stahl Polska Sp. z o.o.

Wybierz język

Wybierz język

Kontakt w Twoim regionie

Asia Europe Africa Australia North America South America
Map of the World
Map of the World